July 25 – Day of Solidarity With Antifascist Prisoner Jock Palfreeman


(Bulgarian translation below)Jock Palfreeman

Who is Jock Palfreeman?

Jock Palfreeman is an Australian serving a 20-year sentence in Bulgaria. In 2007 he was travelling in Bulgaria when he defended two Roma men being attacked by soccer hooligans; in the ensuing fight, one of the attackers was killed under unclear circumstances. After a biased trial, Jock was convicted of murder, and the Bulgarian authorities refuse to transfer him from the notoriously run-down prison he is held in to Australia, without paying a huge fine. While in prison, Jock helped form the Bulgarian Prisoners Union, and has been beaten by guards in retaliation for his activism.

Take Action!

Palfreeman’s supporters are trying to have him moved to Australia to serve his sentence out closer to his family. Despite international agreements, the Bulgarian government has refused to transfer him until his family pays hundreds of thousands of dollars. He has asked supporters to pressure the head prosecutor to allow his transfer to Australia under the theme: ‘Head prosecutor Tsatsarov, stop following orders from corrupt politicians and do your job!’

Sotir Tsatsarov 2 Vitosha Boulevard Sofia, 1061
press@prb.bg

Bulgaria’s Embassy and consulates are located in New York City, Los Angeles, Chicago, and Washington, DC:
http://www.bulgaria-embassy.org/webpage/ConsularInformation/procedur.html

Donate!

Palfreeman has asked that if money is raised, that it be sent to the Bulgarian Prisoners’ Rehabilitation Association, which he is the chairman of: http://www.bulgarianprisonersassociation.wordpress.com. Donations will be used for a legal aid defense fund and for lawyers to protect prisoners against punishments of the prison (for example, appealable isolation punishments). Money can be sent via a wire transfer: IBAN: BG29TEXI95451003928100 BIC: TEXIBGSF Texim Bank.

If it is easier to donate money via check or paypal, contact jockpalfreemanjuly25@gmail.com to make arrangements

Write to Jock!

Jock Palfreeman
Sofia Central Prison
21 General Stoletov Boulevard
Sofia 1309
BULGARIA

(Please do not send books; for details on what to see, http://www.freejock.com/writejock.html).

For more information:

freejock.com
facebook.com/WhoIsJockPalfreeman
brightonabc.org.uk/jock.html

 

Ден на солидарност с антифашиста Джок Палфриман — Петък, 25ти Юли 2014г.

Кой е Джок Палфриман?

Джок Палфриман е автралиец, който излежава 20 годишна присъда в България. През 2007 година, пътувайки из България, той се намесва в защита на двама роми нападнати от футболни хулигани; в настъпилият побой един от нападателите е убит при неясни обстоятелства. След тенденциозен съдебен процес, Джок е осъден на 20 години за убийство. Българските власти отказват да го прехвърлят от българския затвор, известен с окаяните си условия, в австралийски затвор без той да заплати глоба в огромен размер. В затвора Джок участва в организирането на Съюз на Българските Затворници и е бит многократно от надзирателите за своята дейност.

Намесете се!

Поддръжниците на Палфриман искат той да бъде преместен за доизлежаване на присъдата си в Австралия, по-близо до семейството си. Българското правителство отказва да го премести, независимо от съществуващата конвенция между България и Австралия, докато семейството му не заплати стотици хиляди долари глоба. Джок иска тези, които го подкрепят да окажат натиск върху главния прокурор да разреши прехвърлянето му в Австралия с кампания под название: “Прокурор Цацаров, спрете да изпълнявате заповедите на корумпирани политици и си свършете работата!”

Сотир Цацаров, Бул. Витоша 2, София 1061
press@prb.bg

Българското посолство във Вашингтон и консулствата в Ню Йорк, Лос Анджелис, и Чикаго са на тези адреси: http://www.bulgaria-embassy.org/webpage/ConsularInformation/procedur.htm

Дарения

Палфриман иска, ако има дарения, те да бъдат изпратени на Българската Асоциация за Рехабилитиране на Затворниците, на която той е председател. Даренията ще бъдат използвани за създаване на фонд за правна защита и за адвокатски услуги в защита на затворници от наказания наложени в затвора (например изолация, за която може да се апелира). Парите може да бъдат изпратени чрез банков превод на:

IBAN: BG29TEXI95451003928100 BIC: TEXIBGSF Тексим Банка.

Ако ви е по-удобно да направите дарение с чек или с paypal, свържете се с jockpalfreemanjuly25@gmail.com за да уредите плащането.

Пишете на Джок!

Джок Палфриман
Централен Софийски Затвор
Бул. Генерал Столетов 21
София 1309
България

(Моля не изпращайте книги; подробности относно какво може да изпратите ще намерите тук: http://www.freejock.com/writejock.html

За повече информация се обърнете към:

freejock.com
facebook.com/WhoIsJockPalfreeman
brightonabc.org.uk/jock.html


9 responses to “July 25 – Day of Solidarity With Antifascist Prisoner Jock Palfreeman”

%d bloggers like this: